December 2, 2023

พูดแล้วมีคนสนใจฟัง

คำคมเกี่ยวกับการพูด
1 min read

     ขอนำเสนอคำคมและสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับการพูด  คำคมเกี่ยวกับการพูด เพื่อใช้พัฒนาตนเอง คำคมสร้างอนาคต  :  “เปล่งวาจางาม  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”      (พุทธศาสนสุภาษิต)  การกล่าววาจางามไม่ได้หมายถึงการพูดจาสุภาพ  ไพเราะ  เสียงอ่อนเสียงหวานเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงการพูดในสิ่งที่ดี  ที่เป็นความจริงด้วย ขอแนะนำ คำคมเกี่ยวกับการพูด พูดแล้วมีคนสนใจฟัง เชื่อถือ และน่าสนใจมากขึ้น คำคมสร้างอนาคต ...