December 1, 2023

การตั้งเป้าหมาย ในชีวิตการทำงาน

การตั้งเป้าหมาย
1 min read

การตั้งเป้าหมาย ในชีวิตการทำงานและการเรียนคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือมนุษย์เงินเดือนต่างมีความฝันในชีวิตกันทั้งนั้นสมัยเราเป็นนักเรียนเป้าหมายตอนนั้นระหว่างการเรียนให้ได้เกรด 4 ทุกวิชาและได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนว่าเป็นนักเรียนเรียนดี ตอนที่เราทำงานเป้าหมายจะเปลี่ยนสำหรับการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือน เราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันต้องได้รับตำแหน่งที่มากขึ้นได้เงินเดือนที่มากขึ้น หรือทำโปรเจคใหญ่ๆสักงานหนึ่งให้ผ่านให้ได้ มีสำหรับนักธุรกิจก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจในปีนี้โดยมีรายได้ปีหนีให้ได้ 7 หลัก นี่ก็เป็นตัวอย่างง่าย ๆ ของการตั้งเป้าหมายในชีวิตการเรียนการทำงานและอื่น ๆ เป็นต้น การตั้งเป้าหมาย มีไว้เพื่อให้เราไปยังจุดหมายและความสำเร็จที่เราตั้งใว้ แต่แล้วทำไมเราถึงต้องตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ให้ใหญ่ไว้ ทั้งที่เราตั้งเป้าไว้แค่นี้มันก็ดีแล้วเราก็ได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จเรามีความสุขกับความสำเร็จเพียงแค่นี้แล้ว การตั้งเป้าหมายเล็ก...