September 28, 2022
ผู้สื่อข่าว
1 min read

            ผู้สื่อข่าว ในสังคมที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดด้วยการพูด เขียน หรือแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ เช่นสังคมไทยเรา มีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับคนทำงานประจำที่ไม่ชอบความจำเจ เนื่องจากถือว่ามีอิสระในการทำงานมากกว่าหลายอาชีพ นั่นคือ ผู้สื่อข่าว (reporter) ผู้สื่อข่าว บทบาทของอาชีพผู้สื่อข่าวถือว่ามีส่วนรับใช้สังคมโดยตรง             ผู้สื่อข่าวจะป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจต่อประชาชน เป็นผู้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ กับเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ทั้งยังกล่าวได้ว่ามีบทบาทเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย เนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อและตัวเนื้อหาที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ได้นั่นเอง             ...

กฎ 80 20 ในชีวิตของเราและการทำงานของเรานั้น เราจะมีสิ่งที่เราต้องโฟกัสหรือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ บางครั้งเราก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นมากเกินไปจนทำให้ เรานั้นกระวนกระวายกับผลงานที่จะออกมา หรือบางครั้งเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นน้อยเกินไปสุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดี ดังนั้นอยากกินต้องโฟกัสให้ถูกจุดว่าเราควรทำอะไรเพื่อให้ผลออกมาดี บทความนี้จะพาเพื่อนๆ รู้จักกับ กฎ 80 20 การใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ จากหนังสือชีวิตดีออกแบบได้ ได้กล่าวถึงกฎ 80 20ว่า  เชื่อหรือไม่ว่า...

การเป็นผู้นำ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆคนโดยการเป็นผู้นำอาจจะเกิดจากด้วยหน้าที่การงาน บทบาท ความรับผิดชอบต่างๆเมื่อมีผู้นำก็จะต้องมีลูกน้อง โดยข้อกังวลในการเป็นผู้นำมักจะมีมากมายไม่ว่าจะสามารถควบคุมลูกน้องได้ดีหรือเปล่า จะมีคนที่ไม่ชอบและต่อต้านหรือเปล่าหรือสามารถให้คำปรึกษาที่ดีพอสำหรับพวกเขาหรือไม่ซึ่งการเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่ท้าทายและสามารถเพิ่ม ทักษะด้าน การเป็นผู้นำ ให้ตัวเราได้ดียิ่งขึ้น และวิธีการทำจะให้เป็นผู้นำที่ดีได้ ผู้นำที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องสามารถควบคุมและจัดการกับความรู้สึกหรือารมณ์ของตนเองได้ เช่นหากลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ดีหรือผลงานออกมาได้ไม่ดีหรือมีคุณภาพที่ต้องการ ผู้นำที่ดีจะต้องไม่โกรธหรือโมโหใส่ลูกน้องแต่ควรที่จะเตือนและให้คำปรึกษาที่ดีแก่พวกเขาสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำงานกับผู้อื่นของการเป็นผู้นำซึ้งการเป็นผู้นำจะต้องสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและสามารถจัดการกับเพื่อนร่วมทีมได้ สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ มอบหน้าที่ให้ผู้อื่นอย่างเหมาะสมผู้นำสามารถมองถึงศักยภาพในตัวของแต่ละคนได้แล้วสามารถมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมพูดให้กำลังใจผู้อื่นได้ดีบางครั้งการทำงานมักจะเกิดปัญหาจนทำให้เพื่อนในทีมรู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดีหรือถอดใจ ในหน้าที่ของผู้นำจะต้องมีการให้กำลังใจเสมอๆผู้นำที่ดีต้องเป็นกลาง การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องเป็นกลางกับทุกคนไม่ว่าเพื่อนร่วมงานที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามซึ่งผู้นำที่ไม่ดีมักจะมักเลือกปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานซึ่งมันอาจจะทำให้การทำงานไม่มีความสุขได้ ผู้นำที่ดีทุกคนสามารถเป็นกันได้ แต่ต้องอยู่ที่เรียนรู้...

การตรงต่อเวลา เคยไหมที่มีนัดเวลา 9 โมงเช้า แต่คุณไปถึงสถานที่นัดในเวลา 10 โมงกว่า แล้วคุณคิดว่าผู้นัดและคุณรู้สึกอย่างไร? เคยไหมที่นัดเพื่อนไว้ 9 โมงเช้า แต่เพื่อนของคุณมาในเวลา 10 โมงกว่า แล้วคุณคิดว่าเพื่อนและคุณรู้สึกอย่างไร? ทั้งสองสถานการณ์ เชื่อว่าหลายๆคนเคนมีพฤติกรรมดังกล่าว แต่ความรู้สึกของทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาและเป็นผู้ที่มาสาย ความรู้สึกย่อมที่จะแตกต่างกัน...

                ความเกรงใจ หากในระดับที่สามารถควบคุมหรือจัดการได้ ก็จะทำให้เราเป็นคนดี มีน้ำใจ มีความสุขที่ได้ทำลงมือทำสิ่งต่างๆ แต่เมื่อความเกรงใจนั้นมีมากเกินไปหรือเดินกำลังของเราที่จะรับไหว จนทำให้เรารู้สึกอัดอัด ลำบากใจ ไม่มีความสุขหรือเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเอง มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ในผู้ที่มี ความเกรงใจ ก็คงที่จะปฏิเสธไม่ได้ต่อคำขอร้องจากคนรอบข้าง                 บ่อยครั้งเรามักจะใจดีหรือมีน้ำใจต่อผู้อื่น เมื่อผู้อื่นขอช่วย ขอร้อง หรือเชิญชวนต่างๆ ในผู้ที่มีความเกรงใจก็คงที่จะปฏิเสธไม่ได้ต่อคำขอร้องเหล่านั้น...

               คนขี้เกรงใจ บ่อยๆครั้งที่เรามักจะไม่กล้าปฏิเสธผู้ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือขอร้องให้ทำในสิ่งต่างๆให้ หรือคำเชิญชวนต่างๆ ซึ่งมันจะทำให้เราเดือดร้อน ไม่สบายใจ หรือลำบากใจมากกว่าเดิม แม้การช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม แต่หากมันเกินกำลังที่เราสามารถรับไหว ก็ไม่ควรที่จะรับปาก ควรจะปฏิเสธพวกเขาออกไป ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงผลเสียของผู้ที่มีความเกรงใจที่มากเกินไป ดังนี้ 5 อย่างของ คนขี้เกรงใจ อาจจส่งผลเสียต่อตัวเอง ทำให้ตนเองเดือดร้อน ในกรณีนี้ มักจะเป็นส่วนของการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ...

การตั้งเป้าหมาย
1 min read

การตั้งเป้าหมาย ในชีวิตการทำงานและการเรียนคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือมนุษย์เงินเดือนต่างมีความฝันในชีวิตกันทั้งนั้นสมัยเราเป็นนักเรียนเป้าหมายตอนนั้นระหว่างการเรียนให้ได้เกรด 4 ทุกวิชาและได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนว่าเป็นนักเรียนเรียนดี ตอนที่เราทำงานเป้าหมายจะเปลี่ยนสำหรับการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือน เราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันต้องได้รับตำแหน่งที่มากขึ้นได้เงินเดือนที่มากขึ้น หรือทำโปรเจคใหญ่ๆสักงานหนึ่งให้ผ่านให้ได้ มีสำหรับนักธุรกิจก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจในปีนี้โดยมีรายได้ปีหนีให้ได้ 7 หลัก นี่ก็เป็นตัวอย่างง่าย ๆ ของการตั้งเป้าหมายในชีวิตการเรียนการทำงานและอื่น ๆ เป็นต้น การตั้งเป้าหมาย มีไว้เพื่อให้เราไปยังจุดหมายและความสำเร็จที่เราตั้งใว้ แต่แล้วทำไมเราถึงต้องตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ให้ใหญ่ไว้ ทั้งที่เราตั้งเป้าไว้แค่นี้มันก็ดีแล้วเราก็ได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จเรามีความสุขกับความสำเร็จเพียงแค่นี้แล้ว การตั้งเป้าหมายเล็ก...

การนำเสนองาน
1 min read

                การนำเสนองาน บ่อยครั้งที่เรานั่งฟังการนำเสนอที่ไม่น่าสนใจจนกระทั่งจบแล้วถามกับตัวเองว่า เอ๊ะ!เขานำเสนอเรื่องอะไรหรอ? หรือในบางครั้งที่เราซึ่งเป็นผู้นำเสนอเอง แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ฟังให้ฟังเราตลอดเวลาจนกระทั่งจบการนำเสนอได้ โดยใครๆหลายคนคงเคยที่จะพบเจอกันมาไม่มากก็น้อยครั้ง เมื่อเรามองย้อนกลับไปดูแล้วสาเหตุหลักๆไม่ได้อยู่ที่ผู้ฟังเลย แต่เป็นตัวของผู้นำเสนอมากกว่า ดังนั้นบทความนี้จะพูดถึงเรื่อง 6 ข้อห้ามใน การนำเสนองาน ที่ไม่ควรทำในขณะนำเสนองาน ห้ามนำเสนอโดยไม่เตรียมตัว การนำเสนอแต่ละครั้ง เนื้อหาหรือข้อมูล ผู้ฟัง สถานที่หรือสภาพแวดล้อมย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะเตรียมตัวมาก่อนเสมอห้ามไปสาย...

เพื่อนร่วมงาน
1 min read

เพื่อนร่วมงาน ที่หลายๆ คนเมื่อได้ทำงานเข้ามาแบบ First Job  สิ่งแรกที่ใครๆ นึกถึงก็คงเป็นเพื่อนร่วมงาน  ไม่ว่าจะคนในแผนก  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  หรือแม้กระทั่งหัวหน้างาน  แต่พอทำงานไปมากลับกลายเป็นทำงานกับเสือ  สิงห์  กระทิง  แรดซะอย่างนั้น แต่ไม่มีอะไรที่ดีอยู่เต็มร้อยหรอกจริงไหม?  ในบทความนี้จะเป็นข้อมูลจากประสบการณ์จริง  ลองสังเกตดูไหมว่าในสังคมที่ทำงานของเรามีเพื่อนร่วมงานนิสัยแบบไหน  ที่เราควรถอยไป  ไม่ควรเสวนาจะดีที่สุดสำหรับเรา...

คนทำงานดึก เป็นปัญหาของฟรีแลนซ์หลาย ๆ คนนั้นอาจจะมีหลากหลายปัญหาแต่ปัญหาใหญ่ ๆ ที่เจอกันทุกคน เรียกว่าทุก ๆ คนนั้นเจอกันเกือบหมดนั้นคือ อาการง่วง ที่มักจะเกิดขึ้นในเวลาสำคัญ เช่น เราต้องส่งงานคืนนี้แล้ว หรือ พรุ่งนี้เช้าเราต้องส่งงานแล้ว  แต่คืนนี้ต้องปั่นงานอย่างหนัก  “แต่ตอนกลางคืนเรากลับง่วงจนไม่ไหวจริง ๆ “ วันนี้เรามีเคล็ดลับการนอนดึกมาให้ทุกคนได้อ่านกันเผื่อวันไหนจำเป็นต้องใช้จะได้...