September 7, 2023

เปลี่ยนอาชีพใหม่

เปลี่ยนอาชีพใหม่
1 min read

            เปลี่ยนอาชีพใหม่ ก่อนอื่นต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดดั้งเดิมที่ว่า การทำงานที่เดิมไม่นานถือว่าเป็นคนไม่เอาไหนออกไปเสียก่อน ก็ในเมื่อตัวเลือกในยุคนี้มีเพิ่มมากขึ้น แล้วการเปลี่ยนอาชีพใหม่ของเราจะผิดอะไร หากสิ่งที่ทำอยู่มันไม่สามารถตอบโจทย์ให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ และที่ร้ายกว่านั้นคือไม่สามารถเติมเต็มทางจิตใจของเราได้อีกด้วย แต่มันก็เป็นเส้นบางๆ ระหว่างควรเปลี่ยนงานกับควรพักร้อนสักระยะหนึ่งอยู่ วันนี้เราจึงนำสัญญาณสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากฝากกัน สิ่งที่เป็นการเตือนว่าเราไม่เหมาะกับงานและควร เปลี่ยนอาชีพใหม่ มีอะไรบ้าง             เราควรเปลี่ยนอาชีพได้แล้วถ้าทุกวันคือการฝืนทน ในตอนเช้าวันทำงานจิตใจเราจะห่อเหี่ยวตั้งแต่ลุกจากที่นอน แล้วก็ภาวนาให้ฝนตก ฟ้าผ่า หรือน้ำท่วมโลก...