December 4, 2022

อาชีพในฝัน

อาชีพในฝัน
1 min read

อาชีพในฝัน การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะหากเรามีอาชีพที่มีความมั่นคง มีรายได้มากเพียงพอ นั่นคือสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวของเราอยู่อย่างสบายได้ ในช่วงวัยเด็กหลายคนมักจะถูกตั้งคำถามว่า โตขึ้นอยากจะเป็นอะไร ซึ่งก็จะได้คำตอบเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล นักบิน คุณครู และอาชีพอื่นๆมากมาย ซึ่งนั่นก็คือความคิดในวัยเด็กนั้นเอง อาชีพอิสระ น่าสนใจ...

อาชีพในฝัน
1 min read

                อาชีพในฝัน คนเรามักจะมีงานหรืออาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันกันทั้งนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น เศรษฐกิจ การเงิน ความเป็นอยู่ ตำแหน่งงาน การแข่งขัน เป็นต้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องพิจารณางานหรือาชีพเหล่านั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ว่าเป็นอาชีพที่เราสามารถทำได้หรือไม่? ถ้าเราประกอบอาชีพนั้นจะสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่? หรือเราจะยังมีความสุขกับมันอยู่ไหม หากเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ หรือปัจจัยอื่นๆไม่ดีอย่างที่เราคิดไว้ บางคนก็คิดว่าจะหาอาชีพอื่นๆที่เราสามารถทำได้ แล้วเก็บเงินไว้เพื่อไปใช้ในอนาคตหรือเก็บเงินไปทำตามความฝันของตนเองต่อไป...