September 7, 2023

การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน

การสร้างความก้าวหน้า
1 min read

     ขอนำเสนอแนวทาง การสร้างความก้าวหน้า  ด้วยการใช้จริตซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริง  มาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลักดันตัวเองไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังในการทำงานทำงานด้วยความพิถีพิถันบุคลิกภาพดูดี เป๊ะเว่อร์ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่เจ้าสังเกตและเก็บข้อมูลในการทำงานอย่างละเอียดทุกเม็ด ใช้จริตของเราให้เป็นประโยชน์ด้วย การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ใช้จริตที่มีสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง 1.  ใช้ราคจริตสร้างความก้าวหน้าเป็นบุคคลประเภทรักสวยรักงาม -  ทำงานด้วยความพิถีพิถัน  มีขั้นมีตอน -  บุคลิกภาพดูดี  เป๊ะเว่อร์ตลอดเวลา -  แต่งหน้า  แต่งกายได้สวยงามดูดี ...