March 3, 2021

อาชีพทั่วไป

1 min read

          สิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในช่วงวัยทำงานของคนเราก็คือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งความก้าวหน้าในหน้าที่จะมาได้ในหลายรูปแบบ เช่น ได้เลื่อนตำแหน่งจากอายุงาน เปลี่ยนสายงานตามความสามารถ ขณะเดียวกันหน้าที่การงานก็สามารถถดถอยได้หากเราไม่มีความพยายาม ความอดทนหรือทัศนคติในหน้าที่นั้นมากพอ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่ได้ก็คือ เทคนิคปรับวิธีคิด ในการทำงานในบริบทต่างๆ เพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ วันนี้เราจะมาแจกเทคนิคการปรับวิธีคิดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพกัน เทคนิคปรับวิธีคิด อย่างไรทำให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นธรรมดาที่คนเรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน บางคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ขณะที่บางคนไม่มีความมั่นใจใดๆ ในตัวเองเลย...

1 min read

คำคมเกี่ยวกับการพูด หากถ้อยคำสำคัญ  น้ำเสียงก็สำคัญไม่แพ้กัน” คำพูดคำเดียวกันเป๊ะ  แต่ถูกพูดด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างกันความรู้สึกของผู้ฟังย่อมต่างกันการตอบกลับก็ย่อมต่างกัน  จึงแนะนำให้ใช้น้ำเสียงที่อ่อนหวานชัดเจนแต่ไม่ห้วนและอย่าลืมเติมหางเสียงที่ช่วยสร้างความน่าฟังด้วย ขอแนะนำ คำคมเกี่ยวกับการพูด ที่ทำให้ตัวเองมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้น  คำคมพัฒนาตนเอง  :  “ว่าแต่เขา  อิเหนาเป็นเอง”      เป็นสำนวนที่หมายถึงการว่ากล่าวผู้อื่น แต่ตนเองก็ทำตัวไม่ต่างจากคนที่ว่ากล่าว ดังนั้นก่อนติเตียนใคร ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราเป็นเช่นเขาหรือไม่?  จึงอยากให้คุณมองตัวเองด้วยสายตาที่เป็นธรรม ก็จะเห็นผู้อื่นอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกันว่าทั้งเราและเขาก็เหมือนๆ กัน  ดีเลวเหมือนๆ กัน ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย...     ...

1 min read

            การเป็นผู้ฟังที่ดี สำหรับการฟังที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พูดอยากจะเล่าต่อ เพราะถ้าหากผู้ฟังไม่สนใจฟังแล้วนั้นก็ทำให้คนที่เล่าไม่อยากจะเล่าเรื่องราวต่อ และไม่มีความน่าสนใจในการสนทนา        ความสำคัญของ การเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องทำอย่างไรบ้างกับคู่สนทนา     -  เพื่อรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  -  เพื่อรับความรู้หรือทำให้ตนเองรอบรู้ขึ้น -  เพื่อหาเหตุผลในการโต้แย้งหรือคล้อยตามได้อย่างถูกต้อง ทักษะการฟังที่ดีและมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี  ตั้งเป้าก่อน      คุณควรตั้งเป้าหมายเสียก่อนว่าจะฟังเพื่ออะไร  เช่น  ฟังเพื่อเอาสนุกหรือมัน  ฟังเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ตั้งสมาธิ...

วิเคราะห์นิสัยคนจากท่ายืน เราสามารถรู้นิสัยใจคอคนคนได้แบบง่าย ๆ ด้วยท่าทาง พฤติกรรมการ ยืน ไม่ว่าจะยืนท่าไหน ก็สามารถบอกได้ และวันนี้่เรามาสังเกตุกันเถอะว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนที่เราทำงานด้วย มีท่าทางการยืนแบบไหน น่าคบหาหรือไม่ วิเคราะห์นิสัยคนจากท่ายืน ทายนิสัยจากพฤติกรรมการยืนว่า เป็นคนนิสัยอย่างไร  ยืนตัวตรง      เป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตสูง  มีความเป็นผู้นำ  ตรงไปตรงมา  รักความยุติธรรม  กล้าหาญ ...

1 min read

         มาทายกันเถอะว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมการนั่งแบบไหนกัน รู้ทันคนจากท่าทางการนั่ง ไม่ว่าจะนั่งนานหรือนั่งแบบไหนเราก็สามารถเดาใจ อ่านใจเขาออกได้แบบง่าย ๆ       มาเรียน รู้ทันคนจากท่าทางการนั่ง กันเถอะ ว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันน๊า            นั่งขัดสมาธิ      เป็นคนมีระเบียบวินัยสูงรักสงบไม่รบกับใครมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่ค่อนข้างหวาดระแวงและไว้ตัวตลอดเวลา นั่งไขว่ห้าง      อ่านคนออกได้ว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงปรี๊ดค่อนไปทางหลงตัวเอง...  ดื้อดึง เจ้าอารมณ์ ช่างเพ้อฝันและหวั่นไหวง่าย แต่มีดีตรงที่เป็นคนช่างสังเกตและมีน้ำใจครับ       นอกจากนี้หากนั่งไขว่ห้างโดยเอนตัวไปด้านหน้าก็หมายความว่า คนผู้นั้นกำลังแสดงความสนใจ แต่หากเอนตัวไปด้านหลังจะหมายความว่าหมดความสนใจกำลังเบื่อหน่ายนั่นเองครับ นั่งอ้าซ่า......

       จิตวิทยาสังเกตคน จากพฤติกรรมท่าทางบุคลิกภาพ กิริรยาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือ รวมไปถึง สังเกตคนจากการจับโทรศัพท์ และการพิมพ์แชตของเขาได้แบบง่าย ๆ ดังนี้ มาลอง สังเกตคนจากการจับโทรศัพท์ มือถือและการพิมพ์แชต ว่าเป็นคนแบบไหนกัน นำโทรศัพท์แนบชิดติดหู      เป็นคนอยู่ไม่สุกหลุกหลิกตลอดเวลา เจ้าความคิดเจ้าโครงการ  ไฟแรงสูง  มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ ทำอะไรคล่องแคล่วรวดเร็วจนบางครั้งค่อนไปทางลวกๆ ได้  แต่หากตั้งใจทำสิ่งใดแล้วก็จะทำแบบไม่หยุดจนกว่าจะหมดแรงกันไปข้าง...   ใช้สองมือจับหรือประคองโทรศัพท์...

     ขอนำเสนอ จิตวิทยาวิเคราะห์คน จากบุคลิกภาพรู้จักผู้อื่นอย่างลึกซึ้งถึงก้นบึ้ง  ซึ่งในส่วนนี้ขอกล่าวถึงการเดินหรือพฤติกรรมท่าทางต่างๆ    จิตวิทยาวิเคราะห์คน ที่สามารถแสดงออกมาเป็นกิริยาท่าทาง บุคลิกภาพ บุคลิกภาพคืออะไร?      คือลักษณะพฤติกรรมในการเดิน  ยืน  นั่ง  การวางท่าทาง  ที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล  ซึ่งเป็นผลที่แสดงออกมาจากตัวตนของคนคนนั้น วิเคราะห์นิสัยคนจากการเดิน             เดินทอดน่อง      อ่านคนออกได้ว่า  :  เป็นคนรักสบาย ...

1 min read

อาชีพนักข่าว บอกได้เลยเป็นอาชีพที่ ไม่ใช่ใครนึกอยากจะเป็นก็มาเป็นได้นะคะ เพราะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ไหนจะต้องผ่านการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับด้านการทำข่าวแล้ว ต้องมาฝึกงานที่ต้องใช้ความอดทน บางทีต้องลงพื้นที่จริงอีกด้วย วันนี้เรามาทำความรู้จัก กับอาชีพนี้ให้มากขึ้นกัน ตามมาดูเลยค่ะ อาชีพนักข่าว ต้องมาฝึกงานที่ต้องใช้ความอดทน และเสนอข่าวจริงให้ประชาชนรู้ อาชีพนักข่าวกับความชอบส่วนบุคคล อย่างที่บอกไปแต่แรกแล้วว่า คนที่จะมาทำอาชีพแบบนี้ได้นั้น สิ่งแรกเลยก็คือใจของเราต้องรักในอาชีพก่อน เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่อยู่ๆเราจะมาทำอาชีพนี้ แบบโดนบังคับ บอกเลยว่าไม่มีทางทำได้แน่นอน...

1 min read

ในโลกการทำงานนอกจากการเคารพกันในวัฒนธรรมองค์การแล้ว สิ่งที่เป็นข้อถกเถียงอยู่นั่นก็คือ เวลาเราทำงานอะไรมักจะถือคติที่ว่า ลูกค้าเป็นพระเจ้า หรือบริการไม่ดี ไม่ได้ดังใจลูกค้าที่ต้องการก็อาจทำให้ทีมงานเดือดร้อน ซึ่งฟังไปนั้นมันก็ไม่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่ที่ได้ยินแบบนั้น  แต่การทำงานที่มีลูกค้าเป็นปัจจัยหลักค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควร ยิ่งบางแห่งวัดกันที่ทีมงานด้วย บางทีก็อดที่จะน้ำท่วมปาก ทำงานไปด้วยความอึดอัดเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นงานบริการงานที่ต้องสื่อสารต้องติดต่อลูกค้าหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะงานโดยตรงหรือโดยอ้อม แม้ว่าจะ  Service Mind  เพื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ตาม  จะเกิดปัญหาร้อยแปดมากกว่างานรูปแบบอื่นๆ ที่มีเพียงแค่ปัญหาเจ้านายกับลูกน้องเพียงเท่านั้น  เราจะรับมือสองปัญหาระหว่าง ลูกค้าเป็นพระเจ้า กับเห็นทีมงานเป็นฟันเฟืองอย่างไรดี ถ้าจะมองในมุมเรื่องลูกค้าเป็นพระเจ้าอย่างเดียว ข้อดีคือเราได้รักษาฐานลูกค้าไว้ นั่นก็แปลว่าเราเน้นการให้บริการกับลูกค้า  ซึ่งในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มองในเรื่องลูกค้า ทำยอดขายเป็นหลักมีโอกาสที่จะเพิ่มความขัดแย้งความไม่สบายใจให้กับทีมงานได้จะเห็นได้ว่าบางบริษัทดุด่าพนักงานเนื่องจากการบริการต่อลูกค้าไม่ดี  ซึ่งลูกค้ามีทั้งมองเป็นเหตุและผลกับทัศนคติส่วนตัวปะปนกัน อาจเกิดความไม่เชื่อมั่นในภายหลัง ฉะนั้นการที่จะมองแต่ลูกค้าด้านเดียวระบบการทำงานก็จะเสียสมดุลไปด้วยโอกาสที่ลูกจ้างจะลาออกเนื่องจากเห็นแนวคิดนี้มีสูงมากเช่นกัน ถ้ามองในเรื่องเห็นทีมงานเป็นหลัก  ซึ่งการมองภาพรวมทีมงานเป็นการซื้อใจลูกทีมของตนเองมากกว่าลูกค้า  เนื่องด้วยลูกค้าเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม การเห็นทีมงานเป็นฟันเฟืองเท่ากับว่าคุณใส่ใจทีมงานของตนเองใส่ใจเรื่องการระวังปัญหาแต่ต้องแลกกับความพอใจส่วนบุคคลของลูกค้า ถ้ามองสองด้านนี้ควบคู่กันจะเห็นได้ในบางบริษัทที่ยืดหยุ่นรองจากข้อที่สองและเน้นการบริการลูกค้าควบคู่กันจะสร้างการพัฒนาศักยภาพพนักงานได้มากกว่ารูปแบบอื่น  และพัฒนาทักษะการทำงานของทีมงาน ซึ่งเป็นข้อดีของการมองข้อดีทั้งสองข้อแรกไปในตัว  อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับองค์กรต่อไป  ...

1 min read

อายุกับการสมัครงาน ในปัจจุบันการทำงานจะเห็นได้จากการประกาศรับสมัครพนักงานตามเว็บหางาน สื่อโซเชียลมีเดียบ้าง  ประกาศจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการและเปิดรับผ่านบริษัทโดยตรงยังมีการจำกัดอายุของพนักงานว่าไม่ควรเกินอายุ  35  ปี  แม้กระทั่งการสอบข้าราชการในปัจจุบันไม่ว่าจะสายงานพลเรือน  สายงานครู สายงานทหารที่ยังกำหนดอายุการรับสมัครชัดเจนตามประกาศ ต้องยอมรับว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังถดถอย  การจ้างบุคลากรเข้ามาทำงานแทบทุกอาชีพมีการแข่งขันสูงมาก ทำให้โอกาสการตกงานมีสูงมาก และคนที่อายุเกินเสียเปรียบกว่าคนที่อายุน้อยในเรื่องการสมัครเข้าทำงานในอาชีพต่างๆ  อายุกับการสมัครงาน ที่ไม่ควรเกินอายุ  35  ปี เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น ในองค์กรต้องการบุคคลที่สามารถมาทำงานในตำแหน่งนี้นานๆ  เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและต้องการคนที่สามารถอยู่ในองค์กรได้ยาวนาน  เช่น ในสายพยาบาล สายเทรนเนอร์จะต้องการคนที่อายุน้อยแต่มีประสบการณ์  เนื่องจากอายุงานและสมรรถภาพร่างกายในการทำงานเป็นปัจจัยหลัก ...

You may have missed