September 7, 2023

คำคมเกี่ยวกับการพูด คำคมสร้างอนาคต สดใด คำคมที่คุณต้องเรียนรู้ไว้ใช้พัฒนาตนเอง

คำคมเกี่ยวกับการพูด

     ขอนำเสนอคำคมและสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับการพูด  คำคมเกี่ยวกับการพูด เพื่อใช้พัฒนาตนเอง

คำคมสร้างอนาคต  :  “เปล่งวาจางาม  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

     (พุทธศาสนสุภาษิต)  การกล่าววาจางามไม่ได้หมายถึงการพูดจาสุภาพ  ไพเราะ  เสียงอ่อนเสียงหวานเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงการพูดในสิ่งที่ดี  ที่เป็นความจริงด้วย

คำคมเกี่ยวกับการพูด

ขอแนะนำ คำคมเกี่ยวกับการพูด พูดแล้วมีคนสนใจฟัง เชื่อถือ และน่าสนใจมากขึ้น

คำคมสร้างอนาคต  :  “กำแพงมีหู  ประตูมีช่อง”

     (หรือกำแพงมีหู  ประตูมีตา)  ซึ่งหมายถึงความลับไม่มีในโลก  ดังนั้นก่อนพูดอะไรต้องมีความระแวดระวัง  เช็กสถานที่เสียก่อน  มิเช่นนั้นคำพูดหรือความลับอาจแพร่งพรายได้

     ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดก็ตามยิ่งเป็นความลับ  ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูด  และหากพูดไปแล้วข้อมูลก็อาจถูกตัดแต่งให้แปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ แบบปากต่อปาก…

 คำคมเกี่ยวกับการพูด พูดแล้วมีคนสนใจฟัง

คำคมสร้างอนาคต  :  “ฟังหูไว้หู”

     การฟังเกี่ยวข้องกับการพูดอย่างมาก  ฟังแล้วเอาไปพูด  พูดต่อๆ กันเป็นลูกโซ่  ซึ่งหากพูดเรื่องไม่จริงก็จะเกิดโทษกับหลายฝ่ายได้  จึงต้องฟังหูไว้หูตามนี้ครับ 

–  ไม่เชื่อในทันที  ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน

–  ไม่เชื่อเพราะคิดเดาเอาเอง

–  ไม่เชื่อเพราะตรงกับความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง

–  ไม่เชื่อเพราะผู้พูดเป็นคนน่าเชื่อถือ

–  ไม่เชื่อเพราะผู้พูดเป็นคนรู้จัก  เช่น  คนในครอบครัว  เพื่อนฝูง  ครูบาอาจารย์ 

–  ไม่เชื่อเพราะผู้พูดเป็นคนพูดเก่ง  โน้มน้าวใจคนเก่ง

–  ไม่เชื่อเพราะผู้พูดอ้างอิงถึงบุคคลที่น่าเชื่อถือ

–  ไม่เชื่อเพราะเป็นเรื่องที่เล่ากันมานมนาน

–  ไม่เชื่อเพราะอ้างอิงจากตำรับตำรา

–  ไม่เชื่อเพราะผู้พูดยืนยันว่าเป็นความจริง  ไม่ได้โม้!  (อาจจริงนะ  แต่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ?)

เรียนรู้ไว้ใช้พัฒนาตนเอง

คำคมสร้างอนาคต  :  “เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน”

     หมายถึงการปล่อยไก่ตัวโตๆ ออกไป  โดยไม่รู้ว่าผู้ฟังรู้ดีในสิ่งนั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว  ความหมายคล้ายคลึงกับ  สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ  และ  สอนหนังสือสังฆราชครับ  ซึ่งความหน้าแตกนี้ก็มาจากการไม่ทำการบ้านมาอย่างดี  ไม่รู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง  อีกทั้งยังคิดว่าตนฉลาด  จึงทำการสั่งสอนมือโปรเสียได้… 

คำคมสร้างอนาคต  :  “คนพูดน้อย  คนมักเกรงใจ”

     เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่คนพูดน้อย  นานๆ จะเปิดปากพูดเสียที  คนมักเกรงใจและไว้หน้าเสมอ  ที่สำคัญคือพูดแล้วมีคนสนใจฟัง  เชื่อถือ  แม้ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น…  เหมือนเทศกาลที่มีปีละหน  คนย่อมเห็นความสำคัญและมีความคิดไปในเชิงบวก 

ฝากกดติดตาม อาชีพอิสระ น่าสนใจ ข่าวสารและบทความ คำคมเกี่ยวกับการพูด คำคมพัฒนาตนเอง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน

ต้องขอขอบคุณ  bslot89 ผู้ให้ข้อมูลอาชีพใหม่ ๆ และอาชีพที่น่าสนใจมาแนะนให้เรารู้จักกัน